כן, אגוזים וגרעינים הם חיוניים בתזונת הים התיכון ומציעים שומנים בריאים, חלבון ופעמולים.