זהירה על ידי זיהוי הגורמים לאכילה רגשית ומציאת מכניזמים חלופיים להתמודדות, כמו הליכה, שיחה עם חבר או תרגול טכניקות הרגעה.