- במהלך התמצית הים התיכון ייקרה על צריכה בינונית של בשר טהור, אך מומלץ להגביל את הצריכה של בשר אדום ולהתמקד בדגים ובעופות כמקורות חלבונים עיקריים.